Ordonanta de Urgenta nr. 132/2020

  • Acasa Blog Ordonanta de Urgenta nr. 132/2020

Ordonanta de Urgenta nr. 132/2020

20/09/2020 Noutati

OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative.

OUG 153/2020 prevede printre altele reducerea impozitului pentru contribuabilii care mențin sau cresc capitalurile proprii.

Beneficiază de reducerea impozitului pe profit anual / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor / impozitului specific unor activități următorii:
– plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată;
– contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
– contribuabilii care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

Excepție fac contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Reducerile aplicabile impozitului:

a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv; capitalul propriu contabil trebuie să rezulte din situațiile financiare anuale sau din raportările contabile anuale în cazul sediilor permanente ale persoanelor juridice rezidente în Spațiului Economic European; pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

b) dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori

Articole recente

01/10/2020

OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative….

25/09/2020

OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative….