Salary and staff

Salary and staff:

ADMINISTRARE DE PERSONAL

 • Gestionarea Registrului General de Evidenţă Salariaţilor în format electronic si transmiterea oricarei modificari catre Inspectoratul Teritorial de Munca;
 • Întocmirea şi gestionarea dosarelor de personal;
 • Suport privind intocmirea fişelor de post si a Regulamentului Intern – la solicitarea clientului;
 • Eliberare adeverinte pentru salariaţi;
 • Consultanţă cu privire la legislaţia muncii;
 • Reprezentarea clientului în relaţiile cu ITM, Casa de Sanatate, ANOFM, etc.
 • Asistenţă în procesul de recrutare al personalului din departamentul financiar-contabil precum şi formarea acestora;

 

SALARIZARE

 • Întocmirea statelor de plata pe baza pontajelor prezentate de catre beneficiar;
 • Calculul salariilor, a taxelor salariale de plată pe baza pontajelor/foilor colective de lucru;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contributiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate – Declaratia 112;
 • Întocmirea declaraţiei informative privind impozitul retinut la sursă – Declaratia 205;
 • Analize/prognoze in legatura cu remunerarea personalului;
 • Furnizarea de informari legislative in domeniul salarizarii;
 • Asistenta în implementarea modificarilor legislative in domeniul salarizarii;

For price quotation

accounting services