Connected services

Connected services:

  • Depuneri de adrese, cereri, declaratii contracte nerezidenti etc. la Administratia Financiara si la Oficiul Spalarii Banilor;
  • Obtinere Certificat de Atestare Fiscala de la Administratia Financiara;
  • Achizitie Registru Unic de Control;
  • Obtinerea cazierelor fiscale;
  • Obtinere Certificat de rezidenta fiscala;
  • Infiintarea/radierea punctelor de lucru la Administratia Financiara
  • Scoatere din evidenta ca platitor de TVA;
  • Obtinerea regimurilor derogatorii privind depunerea declaratiilor pentru societatile care au activitatea suspendata;
  • Leasing de personal pentru diverse proiecte.

For price quotation

accounting services