Audit

Audit:

  • auditarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate;
  • revizuirea situatiilor financiare istorice;
  • asistenta la intocmirea situatiilor financiare consolidate;
  • asistenta la implementarea procedurilor de control intern;
  • activitati de audit intern;
  • auditarea proiectelor finantate din fonduri structurale in conformitate cu Standardele Internationale de Audit.

For price quotation

accounting services